Privacy verklaring

Privacyverklaring.

Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen.

Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen, gevestigd aan Maartenshof 8 4695 HV Sint-Maartensdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Maartenshof 8 4695 HV Sint-Maartensdijk 0166662130

Ben te Kulve is de Functionaris Gegevensbescherming van Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen. Hij is te bereiken via apenstaartjemaartenshof@outlook.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gecodeerde gegevens over uw activiteiten op onze website

Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Aangezien dit niet onze doelgroep is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen) tussen zit.
Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Office programma‚Äôs  voor de opslag van persoonsgegevens t.b.v. contact met cursisten en de leerwens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor van de persoonsgegevens: tot u zich heeft uit geschreven voor de nieuwsbrief, of dat u zelf te kennen heeft gegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienst.

Delen van persoonsgegevens met derden: wordt niet gedeeld.

Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar apenstaartjemaartenshof@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seniorwebtholen computerlessen voor ouderen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met apenstaartjemaartenshof@outlook.com